Salgsbetingelser

Priser, der er angivet på disse sider, vil for hobbymodellernes vedkommende være inkl. Moms og sædvanligvis vil der med hobbymaskinerne følge et tilbehørssæt.
Der er ingen tillæg til de angivne priser. Det vil sige, at alt er med i prisen: forsendelse, brugsanvisning, 2 års garanti og evt. tilbehørssæt, ligesom alle modeller også leveres med batterier.
Alle metaldetektorer leveres fra lager enten forudbetalt pr. netbank eller efter aftale.
Når der bestilles en metaldetektor via hjemmesiden, kontakter vi dig altid med en bekræftelse af ordren enten pr. tlf. eller mail.
I juni måned 2014 trådte en ny forbrugeraftalelov i kraft, og i følge denne lov gælder det ved køb på nettet, at der er en fortrydelsesret på 14 dage fra den dag, varen er leveret. Hvis du fortryder købet, skal dette meddeles til netbutikken på “et varigt medie”, f.eks en email. Herefter har du 14 dage til at returnere varen, og når returvaren er afleveret og dokumentation herfor er sendt til netbutikken, har netbutikken 14 dage til at returnere pengene.
Du kan nu også returnere en vare, der er brugt. Hvis varen bærer præg af at være brugt, bestemmer den nye forbrugeraftalelov, at netbutkken må vurdere varens værdi som brugt og returnere det vurderede beløb til kunden. Iflg. den nye lov er returporto for køberens regning. Fortrydelsesretten gælder fra den dato aftalen blev indgået.
Når aftale om køb er indgået, skal netbutikken levere en ordrebekræfelse på et varigt medie, f.eks en email.
For yderligere information kan vi henvise til vore leverandørers hjemmesider, eller du kan bestille et brochuresæt
via linket til venstre i menuen.
Du er også velkommen til at ringe til Jens Skriver på tlf. 46 75 51 11
Metaldetektor - OMEX - Top
Billede på vej   Billede på vej
    OMEX A/S, Veddelevgård, Fiskervejen 20, 4000 Roskilde, Danmark, Tlf 4675 5111                            omex@omex.dk
Metaldetektor - OMEX - Menu